Nymphalidae 2 (Takvinger)

Heliconiinae 2 (Perlemorsommerfugle)

Arter:

Boloria selene subsp. selene (Brunlig Perlemorsommerfugl)

Boloria selene subsp. hela (Brunlig Perlemorsommerfugl)

Boloria euphrosyne subsp. euphrosyne (Rødlig Perlemorsommerfugl)

Boloria euphrosyne subsp. lapponica (Rødlig Perlemorsommerfugl)

Boloria eunomia (Sortringet Perlemorsommerfugl)

Boloria freija subsp. freija (Freijas Perlemorsommerfugl)

Boloria thore subsp. borealis (Bjergperlemorsommerfugl)

Boloria napaea (Fjeldperlemorsommerfugl)

Boloria aquilonaris (Moseperlemorsommerfugl)