Riodinidae (Metalvinger)

Art:

Hamearis lucina (Terningsommerfugl)